Mag-book ng Isang Appointment

I-book ang iyong appointment

Upang mag-book ng appointment sa amin, mangyaring mag-email sa amin sa info@marionmedicalcentre.ca o tumawag sa amin sa 204-231-1900.

Oras ng operasyon

  • Lunes, Miyerkules 9:00 AM - 5:00 PM
  • Martes, Huwebes 8:00 AM -7:00 PM
  • Biyernes 9:00 AM - 5:00 PM
  • Sabado 9:00 AM - 5:00 PM
  • Linggo 9:00 AM - 3:30 PM

Maaaring mag-iba ang mga oras sa katapusan ng linggo at pista opisyal ayon sa batas. Mangyaring tumawag nang maaga upang kumpirmahin.