COVID-19

Magagamit ang Bakuna sa COVID-19, TUMAWAG KA NGAYON para sa appointment mo

Mga appointment sa In-Clinic

Patuloy kaming nag-aalok ng mga appointment sa opisina habang COVID-19 pandemya. Para sa kaligtasan ng lahat ng aming mga pasyente, kawani, manggagamot at pamilya, nais naming maalalahanan na ipaalala sa iyo ang mga sumusunod na alituntunin na kasalukuyang nasa lugar at susundan para sa iyong pagbisita:

  • Ang mga maskara ay isusuot sa lahat ng oras kapag nasa klinika.
  • Kung nagpapahiwatig ka (lagnat, ubo, malamig, mapang-ilong o namamagang lalamunan, atbp.) Mangyaring tiyaking tawagan mo muna ang klinika, HUWAG personal na dumating.
  • Kung ikaw o ang isang tao na nakipag-ugnay sa iyo ay sumagot ng oo sa mga sumusunod na katanungan na HINDI ka dumarating sa klinika nang personal:
    • nasubok na positibo sa COVID19
    • kahina-hinala o naghihintay sa mga resulta ng COVID-19
    • naglakbay sa labas ng Manitoba, o Canada sa nakaraang 21 araw