Puna

Ibigay ang iyong puna

Ang feedback ng pasyente ay labis na mahalaga sa Marion Medical Center sapagkat nagbibigay ito sa amin ng isang pagkakataon upang maunawaan kung ano ang ginagawa natin nang tama at kung ano ang maaari nating gawin upang mapabuti ang kalidad ng pangangalaga at mga serbisyong ibinibigay namin.

Kung ikaw ay isang pasyente na nais magbigay ng puna sa iyong karanasan o may anumang mga mungkahi, mangyaring punan ang form.

Kung mayroon kang isang kaayaayang karanasan sa amin, nais din naming hilingin sa iyo na mag-iwan ng isang patotoo para sa amin.

Sumulat ng pagsusuri