Kalusugan ng Kababaihan (Obstetrics at Gynecology)

PAGTANGGAP NG BAGONG PATIENTS, WALANG WAIT TIMES SA ATING CLINIC.

Nakikitungo namin ang karamihan sa mga isyu sa kababaihan.

  • Nagbibigay kami ng payo sa pagkontrol sa kapanganakan, pagpapayo sa emergency pagpipigil sa pagbubuntis at pagpapasok ng aparato sa Intrauterine.
  • Talamak na mga problema sa gynecological ng outpatient kabilang ang mga abnormalidad sa panahon, mabibigat at masakit na panahon.
  • Kalusugan sa sekswal at sexually transmitted disease screening at paggamot.
  • Nagbibigay din kami ng periconceptional counseling, maagang pag-aalaga ng prenatal at pangangalaga sa postpartum at marami pa.