Maglakad sa Clinic

WALK INS ANG WALK INS

Ang Walk in Clinic para sa agarang medikal na pangangailangan ay makukuha sa Marion Medical Center, mangyaring Tumawag 204-231-1900 o maglakad para sa isang pagtatasa.

Lunes, Martes - 8:30 AM - 2:00 PM
Miyerkules, Huwebes - 8:30 AM - 2:00 PM at 6:00 PM - 9:00 PM
Biyernes - 8:30 AM - 2:00 PM
Sabado - 8:30 AM - 5:00 PM

  • Parehong araw na pangangalagang medikal, kung kailangan mo ng agarang medikal na opinyon.
  • Perpekto para sa mga nangangailangan na magpatingin sa doktor ngayon.