Mga Tuntunin at Kundisyon

Ang website na ito ay ibinibigay ng Marion Medical Center at dapat gamitin para sa mga layuning pang-impormasyon lamang. Sa pamamagitan ng paggamit ng site sumasang-ayon ka na sumunod sa Mga Tuntunin at Kundisyon. Kung hindi ka sumasang-ayon na sumunod sa mga Tuntunin at Kundisyon na ito, mangyaring huwag gamitin ang website.

Miyembro ng Account, Password At Seguridad

Kung ang alinman sa mga serbisyo ay nangangailangan sa iyo upang magbukas ng isang account, dapat mong kumpletuhin ang proseso ng pagpaparehistro sa pamamagitan ng pagbibigay sa amin ng kasalukuyan, kumpleto at tumpak na impormasyon na na-prompt ng naaangkop na form ng pagpaparehistro. Pipili ka rin ng isang password at isang username. Ganap kang responsable para sa pagpapanatili ng pagiging kompidensiyal ng iyong password at account. Bukod dito, ganap kang responsable para sa anuman at lahat ng mga aktibidad na nagaganap sa ilalim ng iyong account. Sumasang-ayon ka upang ipagbigay-alam kaagad sa Marion Medical Center tungkol sa anumang hindi awtorisadong paggamit ng iyong account o anumang iba pang paglabag sa seguridad. Hindi mananagot ang Marion Medical Center para sa anumang pagkawala na maaring magkaroon ka bilang resulta ng ibang gumagamit ng iyong password o account, alinman sa mayroon o wala ang iyong kaalaman. Gayunpaman, maaari kang managot sa mga pagkalugi na natamo ng Marion Medical Center o ibang partido dahil sa ibang tao na gumagamit ng iyong account o password. Hindi ka maaaring gumamit ng account ng sinumang iba pa sa anumang oras, nang walang pahintulot ng may-ari ng account.

Mga Trademark At Paggamit Nito

Ang logo ng Marion Medical Center ay isang trademark ng Marion Medical Center, na maaaring nakarehistro. Hindi mo maaaring gamitin ang logo o ang disenyo ng site o trademark na ipinakita sa site nang wala ang aming paunang pahintulot.

Pagpaparehistro

Kung pipiliin mong magparehistro upang magamit ang Serbisyo ng Marion Medical Center, sumasang-ayon kang magbigay ng totoo, tumpak, kasalukuyang at kumpletong impormasyon tungkol sa iyong sarili na hinimok ng form ng pagpaparehistro ng Marion Medical Center. Kung magbigay ka ng anumang impormasyon na hindi totoo, hindi tumpak, o hindi kumpleto, ang Marion Medical Center ay may karapatang suspindihin o wakasan ang iyong account at tanggihan ang anuman at lahat ng kasalukuyan o hinaharap na paggamit ng Serbisyo ng Marion Medical Center (o anumang bahagi nito).

Paggamit Ng Mga Serbisyo

Kinikilala mo na ang lahat ng Nilalaman, na nai-post sa publiko o pribado na nailipat, ay ang tanging responsibilidad ng taong nagmula sa naturang Nilalaman. Nangangahulugan ito na ikaw ay ganap na responsable para sa lahat ng Nilalaman na iyong nai-post, email o kung hindi man ay ipinadala sa pamamagitan ng website ng Marion Medical Center. Hindi kinokontrol ng Marion Medical Center ang lahat ng nilalaman na nai-post sa pamamagitan ng website ng Marion Medical Center at, dahil dito, hindi ginagarantiyahan ang kawastuhan, integridad o kalidad ng naturang Nilalaman. Nauunawaan mo na sa pamamagitan ng paggamit ng website ng Marion Medical Center, maaari kang mahantad sa Nilalaman na nakakasakit, hindi magagawa o hindi kanais-nais. Sa anumang pagkakataon ay mananagot ang Marion Medical Center sa anumang paraan para sa anumang Nilalaman, kasama, ngunit hindi limitado sa, anumang mga pagkakamali o pagkukulang sa anumang Nilalaman, o para sa anumang pagkawala o pinsala ng anumang uri na natamo bilang isang resulta ng paggamit ng anumang Nilalaman nai-post, na-email o kung hindi man nailipat sa pamamagitan ng website ng Marion Medical Center.

Sumasang-ayon Ka na Huwag Gumamit ng Website ng Marion Medical Center Upang

  • Mag-upload, mag-post, mag-email o kung hindi man maghatid ng anumang Nilalaman na labag sa batas, nakakapinsala, nagbabanta, mapang-abuso, nanggugulo, mapang-api, mapanirang-puri, malaswa, malaswa, mapanirang-puri, nagsasalakay sa privacy ng iba, napopoot, o may lahi, etniko o kung hindi man ay hindi kanais-nais.
  • Mag-upload, mag-post, mag-email o kung hindi man maghatid ng anumang Nilalaman na wala kang karapatang magpadala sa ilalim ng anumang batas o sa ilalim ng mga kontraktwal o fiduciary na ugnayan (tulad ng impormasyon sa loob, pagmamay-ari at kumpidensyal na impormasyon na natutunan o isiwalat bilang bahagi ng mga ugnayan sa trabaho o sa ilalim ng mga kasunduan sa hindi pagpapahayag ).
  • Mag-upload, mag-post, mag-email o kung hindi man maghatid ng anumang Nilalaman na lumalabag sa anumang patent, trademark, lihim sa kalakalan, copyright o iba pang mga pagmamay-ari na karapatan ng anumang partido.
  • Mag-upload, mag-post, mag-email o kung hindi man magpadala ng anumang hindi hinihiling o hindi pinahihintulutang advertising, mga pampromosyong materyal, "junk mail," "spam," "mga chain letter," "mga pyramid scheme," o anumang iba pang uri ng paghingi, maliban sa mga lugar na itinalaga para sa gayong layunin.
  • Mag-upload, mag-post, mag-email o kung hindi man maghatid ng anumang materyal na naglalaman ng mga virus ng software, o anumang iba pang computer code, mga file o programa na idinisenyo upang makagambala, sirain o limitahan ang pag-andar ng anumang computer software o hardware o telecommunication kagamitan.

Paggamit Ng Personal na Nakikilalang Impormasyon

Tingnan ang pahayag ng Privacy ng Marion Medical Center na nauugnay sa koleksyon at paggamit ng impormasyon sa pamamagitan ng Website na ito.

Mga Pagbabago Sa Website

Ang Marion Medical Center ay may karapatang magbago, magdagdag o magtanggal ng anumang bahagi ng mga tuntunin sa paggamit na ito, sa kabuuan o sa bahagi, sa anumang oras, nang walang abiso. Ang iyong patuloy na paggamit ng Website pagkatapos ng anumang mga pagbabago sa Mga Tuntunin at Kundisyon na ito ay maituturing na pagtanggap ng mga pagbabagong iyon.